verze pro slabozraké
textová verze
zvětšit písmo
Hledat

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Nacházíte se na stránce:Návštěvník obceHistorie

Historie obce

Obec patřící v minulosti k žampašskému panství vznikla patrně ve 14. století, a po celou dobu své existence byla osídlena českým živlem. Podle jedné pověsti má jméno po svém zakladateli Dluhoňovi. Ten je však historicky nedoloženou postavou a název obce je nejpravděpodobněji odvozen od tzv. honů – dlouhých a úzkých polí. Obec byla po dlouhá staletí nevelkou osadou, její obyvatelé se živili převážně zemědělstvím a drobným domáckým řemeslem. Proto zde jezuité, vlastnící od 17. století žampašské panství, zřídili roku 1648 panský dvůr, který také sloužil jako výměnek baronky Bukovské. Po zrušení řádu v roce 1773 byl dvůr rozparcelován poddaným.

Dlouhoňovice se nacházejí v rozsáhlém, na sever otevřeném úvalu křídového útvaru pod strmými lesnatými stěnami pásma Litických vrchů. Ty jsou složeny z červeného permského pískovce. K jihozápadu se nad obcí zvedá lesnatý útvar "Perdějov" s kopcem Kalvárií a řadou pěkných vyhlídek na Orlické hory a Kralický Sněžník. Obcí protéká od západu k východu potůček, kdysi bohatý na raky, který odvádí vody z vlhkých lesů přes Lukavici do Tiché Orlice. Z památných staveb se v obci zachovala dřevěná zvonice z roku 1797 a tři lípy u pomníku sv. Salvatora, které byly zasazené r. 1833 na paměť obnovy bývalé školy. Nová škola byla postavena r. 1887. Dnes je zde mateřská škola a veřejná knihovna. Obcí vede žlutě značená turistická cesta do Písečné a na zříceninu hradu Žampach. Opačným směrem lze dojít údolím zvaným Kriegwaldy na hrad Litice a dále na hrad Potštejn.