verze pro slabozraké
textová verze
zvětšit písmo
Hledat

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Nacházíte se na stránce:Obecní úřadSdružení obcí orlicko

Dokumenty

Cyklostezka Valdštejn - Šušek

Po úspěšné realizaci cyklostezek Letohrad- Žamberk a Králíky – Červená Voda pokračuje Sdružení obcí Orlicko v přípravě dalších projektů zaměřených na zvýšení dopravní bezpečnosti a to zejména cyklistů a chodců. Jedním z těchto projektů je cyklostezka Valdštejn-Šušek, která bude spojovat obec Písečná s cyklostezkou Letohrad-Ústí nad Orlicí v obci Hnátnice.

Hlavním cílem výstavby  této cyklostezky je zvýšení  bezpečnosti cyklistů, kteří směřují z oblasti Žamberka a  jeho okolí směrem na Ústí nad Orlicí zejména tím, že jejich dopravu odklání z frekventovaných silnic III/31014 (Písečná, Žampach, Hnátnice) a  II/312 Žamberk- Ústí nad Orlicí.

Začátek cyklostezky je v osadě Valdštejn (místní část obce Hnátnice), kde se cyklostezka napojuje na stávající asfaltovou místní komunikaci, po které je vedena dálková cyklotrasa č. 18 a následně na cyklostezku Letohrad-Ústí nad Orlicí. Cyklostezka je vedena proti proudu Potočnice směrem k obci Písečná, do km 0,521 podél levého břehu, od km 0,521 až do konce úpravy podél pravého břehu, a končí napojením na stávající místní komunikaci obce Písečná s asfaltovým krytem na hrázi rybníka Šušek. Převedení přes Potočnici je řešeno novou lávkou.

Cyklostezka Valdštejn-Šušek bude obousměrnou stezkou pro cyklisty a chodce s celkovou délkou 1,268 km. Cyklostezka bude mít šířku (bez krajnic) 2,5 -3 m a bude mít povrch z důvodu požadavku orgánů ochrany přírody z jemnozrnné lomové výsivky. Pouze napojení na místní komunikaci ve Valdštejně a  poslední úsek na hrázi Šušku s napojením na místní komunikaci v Písečné bude řešen s krytem z asfaltového betonu.

Realizací cyklostezky Valdštejn-Šušek dojde nejen k podstatnému zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců dojíždějících mezi Žamberkem a Ústím nad Orlicí za vzděláním a za prací, ale tento projekt bude mít i významný vliv na kvalitu životního prostředí, kdy dojde ke snížení využívání motorových vozidel a tím k omezení emisí  výfukových plynů.

Předpokládané náklady na realizaci  této cyklostezky se budou pohybovat okolo 7 mil. Kč a vlastní realizace cyklostezky bude záviset na zajištění financování z dotačních programů.  První možností je podpora v rámci výzva MAS Orlicko z.s. na projekty bezpečné dopravy, kdy Sdružení obcí Orlicko  připravuje podání žádostí o podporu na konec dubna 2018. V případě úspěchu této žádosti by byl reálný termín výstavby cyklostezky Valdštejn- Šušek v roce 2019.

Přestože je investorem přípravy a výstavby této cyklostezky Sdružení obcí Orlicko, financování projektové přípravy a dofinancování vlastní výstavby je a bude zajištěno prostřednictvím příspěvků měst Žamberk a Letohrad, obcí Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč, Písečná, Žampach, Hnátnice a svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko.

Přílohy:
cyklostezka valdštejn - šušek situace.pdf
.pdf
265 kB
cyklostezka valdštejn - šušek aktualita květen 2018-1.pdf
.pdf
174 kB
koordinační situace stavby cyklostezka valdštejn - šušek.pdf
.pdf
511 kB
základní informace cyklostezka - valdštejn - šušek.pdf
.pdf
338 kB

Dotační programy se Sdružením Orlico-pozvánka na poradu

Pozvánka na poradu Sdružení Orlicka ohledně dotačních programů.

Přílohy:
sdružení orlicko - pozvánka na poradu ohledně dotací.pdf
.pdf
194 kB