verze pro slabozraké
textová verze
zvětšit písmo

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Nacházíte se na stránce:AktualityKompostéry pro občany

Kompostéry pro občany

18.8.2016

K zamyšlenému projektu Předcházení vznikubiodpadů podávám tyto rozšiřující informace :

 

1)     Žadatelem a vlastníkem všech pořizovaných věcíbude po dobu udržitelnosti ( 5 let ) Sdružení obcí Orlicko.

2)     Orlicko uzavře buď se zapojenou obcí nebo přímos občany smlouvy o výpůjčce, která bude opravňovat obce nebo občanys domácími kompostéry a dalšími pořízenými dále nakládat.

3)     Předmětem žádosti bude pořízení domácíchkompostérů, dále může být u této aktivity pořízen i štěpkovač , ale jehopořízení musí mít vazbu na domácí kompostéry. Domnívám se, že není možné doobce pořídit pouze štěpkovač bez kompostérů – pošlu dotaz na SFŽP.

4)     Součástí projektu může být vybudování nebodoplnění   sběrné sítě kontejnerů na textilní a oděvní odpad, včetněpřiměřené svozové techniky.

5)     Dotace je 85 % ze způsobilých výdajů . Ještěmusím prověřit, jestli k  tomu není 5 % ze státního rozpočtu .

6)     Co to bude zapojenou obec stát ?

a.       Dofinancovánívlastního podílu na zařízení , které bude umístěno do obce ( 10-15 %) .

b.      Podílna nákladech na podání žádosti ( předpoklad celkové náklady 42 350 Kč),podíl na nákladech projektového řízení ( předpoklad celkem 48 400 Kč) apodíl na nákladech na výběr dodavatele ( záleží na objemu zakázky, počítámemezi 20 000 – 50 000 Kč) .

Občané po dobu 5let to budou mít ve výpůjčce, dále se stanoumajiteli.

 Rozdíl a jiné nákladydoplatí obec.

Štěpkovač by byl na obci a občané by si hos pracovníkem půjčovali.

Poslední datum naeventuální reakci je 1.9.2016 do 15:00. 

V případě zájmutakto reagovat- stavit na obci a bude proveden zápis do seznamu.

Nevím kolik bude ks atak kdo přijde dříve bude mít větší naději.

 

                                                                                                        Starosta obce   Petr Nun

Zpět