verze pro slabozraké
textová verze
zvětšit písmo

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dlouhoňovice

27.10.2014

Obecní úřad Dlouhoňovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice, svolaného dosavadním starostou obce Davidem Silberem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Dlouhoňovice – místnost hasičské zbrojnice, ulice Hlavní č. p. 19

 

Doba konání: 5. 11. 2014 od 18:00

 

Navržený program:       1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)

                                          a zapisovatele

                                      2) Schválení programu

                                      3) Volba starosty a místostarosty

                                               a) určení počtu místostarostů

                                               b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva

                                                   vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o                                                       obcích)

                                               c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

                                               d) volba starosty

                                               e) volba místostarosty

                                      4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

                                               a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

                                               b) volba předsedy finančního výboru

                                               c) volba předsedy kontrolního výboru

                                               d) volba členů finančního výboru

                                               e) volba členů kontrolního výboru

                                      5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

                                          zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

                                      6) Schválení rozpočtových úprav

                                      7) Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Dlouhoňovice, dne 27. 10 . 2014

Zpět