verze pro slabozraké
textová verze
zvětšit písmo

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

UZAVŘENÍ ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU č. P4056 na silnici č. II/312 (přejezd u bývalé mlékárny) !!!

20.6.2017

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný správní úřad dle ustanovení oznamuje v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích silnice č. II/312 z důvodu uzavírky železničního přejezdu č. P4056 v Žamberku na silnici II/312 při provádění opravy železničního přejezdu, a to od středy 21. 6. do čtvrtka 29. 6. 2017.

 

Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu č. j.: MUZBK-12273/2017/SPDO-3 ze dne 14. 6. 2017 je umístěna na „úřední desce“ Městského úřadu Žamberk.

 

Viz přiložená mapka:

Přejezd
Zpět