verze pro slabozraké
textová verze
zvětšit písmo

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Veřejná schůze zastupitelstva obce

Datum konání:
16.12.2013
Čas konání:
18:00 až 20:00
Místo:
DLOUHOŇOVICE - Hasičská zbrojnice
Přihláška:
Ne
Podrobnosti

Oznámení o konání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice

 

 

Místo: Hasičská zbrojnice Obce Dlouhoňovice

Datum: 16. 12. 2013

Čas: 18:00 hod

 

 

 

Program:

 

 1. Zahájení,
 2. Schválení smlouvy na snížení ceny za parcelu parc. č. 471/11 v k. ú. Dlouhoňovice.
 3. Schválení smlouvy na prodej pozemku parc. č. 271/1 v k. ú. Dlouhoňovice.
 4. Schválení smlouvy na prodej pozemku parc. č. 281/2 v k. ú. Dlouhoňovice.
 5. Schválení kupní smlouvy na zemědělský objekt dílny a přilehlých pozemků.
 6. Schválení směny pozemků mezi obcí Dlouhoňovice a Z. a P. Mrštnými.
 7. Schválení rozpočtových úprav pro rok 2013.
 8. Schválení rozpočtu obce na rok 2014.
 9. Schválení zřízení komise na tvorbu strategického plánu obce.
 10. Schválení daru zastupitelům obce
 11. Závěr
Zpět