verze pro slabozraké

vypnout grafiku

zvětšit písmo

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Závěrečná zpráva skupiny pro tvorbu – programu rozvoje obce

Datum zápisu:
3.12.2020
Kategorie:
Program rozvoje obce
Podrobnosti

Potřeba vytvoření tohoto plánu je dána zákonem o obcích, potřebou doložení při žádosti o dotace a hlavně pro lepší uspokojování potřeb obyvatel obce. Skupinu tvoří sedm lidí a každý musí do 21.3. 2014 zpracovat určitou oblast, výsledek této analytické části bude podkladem pro návrhovou část. Z této části se "vytáhnou" silné a slabé stránky obce. Tyto se využijí pro návrhovou část, ze které se potom vytvoří opatření ke splnění, toto by mělo hlavně být ve finančních možnostech obce v rozmezí 5-ti let některé věci mohou být i dlouhodobější plnění.

V období 24. – 28. 2. 2014 proběhla akce kde byly rozdány dotazníky mezi občany, podnikatele a organizace působící v obci. Celá tato akce,  hlavně  ohledně vyhodnocení je trochu složitější   a proto Všem, kteří jste se aktivně zapojili děkujeme.  Není možné, aby jen zastupitelstvo mělo vytvářet potřeby obyvatel, k tomu tato akce měla napomoci. Základní vyhodnocení provedou p. ing. Fadrný Pavel a Jan Vych . Některé úseky otázek např. dle věku se budou po dohodě ve skupině vyhodnocovat ještě zvlášť. Trochu mě překvapilo menší procento občanů, kteří odpověděli na otázku č.17 "využití zakoupeného areálu ZD" obcí, jako by někteří nevěděli že tento objekt obec koupila.

Informace o průběhu plnění tohoto úkolu podáváme pravidelně na pracovní schůzi zastupitelstva, na veřejných zasedáních zastupitelstva, v občasníku a zpráva by měla být i na Webových stránkách obce. Uveřejnění dotazníku , spíše jeho vyhodnocení je možné i dříve než v závěrečné zprávě, vše se rozhodne na schůzce skupiny 21. 3. 2014. Závěrečná zpráva z tiskárny po úpravách hlavně grafických vyjde v první polovině června. Písemné vyhotovení bude dostupné na obci a v elektronické podobě na webových stránkách.

Za skupinu pro vytvoření PRO Petr Nun

Přílohy:
dotazník obyvatele - vyhodnocení.xlsx
.xlsx
20 kB
dotazník pro místní organizace - vyhodnocení.docx
.docx
32 kB
vyhodnocení dotazníků podnikatelských.docx
.docx
36 kB
textové odpovědi z dotazníků občanů.pdf
.pdf
1.1 MB
program rozvoje obce výsledná zpráva.pdf
.pdf
1.4 MB
Zpět