verze pro slabozraké
textová verze
zvětšit písmo
Hledat

Úřední hodiny:
Po, St: 14.00 - 17.00
Pá: 09.00 - 10.00
Telefon: +420 724 186 254
e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Obecní úřad Dlouhoňovice
Hlavní 29
564 01 Dlouhoňovice
Telefon: +420 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Prohlášení o přístupnosti

Obec Dlouhoňovice prohlašuje, že věnuje maximální pozornost funkčnosti a zpřístupnění své internetové stránky www.dlouhonovice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

 

Toto prohlášení se vztahuje na internetovou stránku https://www.dlouhonovice.cz.

 

Stav souladu

  • K zobrazení informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5 a je dodržována syntaktická a sémantická správnost.
  • Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Edge, Firefox, Google Chrome)
  • Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je oddělen od informací.
  • Zobrazení stránek je navrženo tak, aby rozhraní webu bylo responzivní a přizpůsobovalo svoji velikost použitým displejům. Zobrazení stránek je také optimalizováno pro zvětšení obsahu webu pomocí nástroje lupa v prohlížeči.
  • K dispozici jsou volby zobrazení webu pro slabozraké či vypnutí grafiky za účelem zobrazení textové podoby webu a možnosti zvětšení písma.
  • Stránky jsou provozovány na zabezpečeném protokolu HTTPS.

 

Další formáty

Na internetových stránkách jsou také nabízeny informace v podobě dokumentů ve formátu PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje nebo jsou příliš velké. Proto pak doporučujeme jejich stažení. Tyto formáty jsou také vhodnější pro tisk.

 

K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, Excel Viewer ze stránek společnosti Microsoft. K prohlížení PDF dokumentů je možné stáhnout Acrobat Reader ze stránek společnosti Adobe.

 

U každé přílohy je na webu uvedena ikona a přípona souboru sloužící k identifikaci o jaký typ souboru se jedná, dále je také uvedena jeho celková velikost.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracování dne 19.5.2021. Prohlášení bylo revidováno dne 23.9.2021.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

 

Kontakt na správce obsahu

Obec Dlouhoňovice

Hlavní 29

564 01 Dlouhoňovice

+420 465 614 791

sklenarova@dlouhonovice.cz

 

Kontakt na technického provozovatele

Jan Dušek

Taušlova 130

561 51 Letohrad

+420 775 232 415

jouky@jouky.net

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

 

Ministestvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz